Mọi người cho em hỏi : Sổ sách và BCTC năm 2016 đã xong hết, đã in sổ. Bỏ qua hơ…

Mọi người cho em hỏi : Sổ sách và BCTC năm 2016 đã xong hết, đã in sổ. Bỏ qua hơn 2 tháng ko nhìn đến nay mở phần mềm KT ra ( PMKT Fast) thì TK 6321 tự dưng lệch và dư Nợ tầm 11.560 đ. Tính lại giá vốn theo pp trung bình di động thì lệch tiếp lên đến 11.928.109 đ ( trc cũng tính gv theo pp trung bình dd). Kiểm tra từng phiếu thì thấy có phiếu vẫn giá vốn cũ, có phiếu lệch tiền ( ko lệch số lượng).
Tính đi tính lại giá vốn vẫn thế, vẫn lệch. Giờ ko tính đúng như số cũ thì lệch hết BCTC trong khi số lượng tồn kho vẫn chuẩn, chỉ lệch tiền?
Ai biết chỉ giùm em.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi : Sổ sách và BCTC năm 2016 đã xong hết, đã in sổ. Bỏ qua hơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *