E nhan duoc cong van nhu the nay thi ho so can fai nop nhung gi.co ac nao biet c…

E nhan duoc cong van nhu the nay thi ho so can fai nop nhung gi.co ac nao biet chi e voi a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 13, 2017

account_box admin

One thought on “E nhan duoc cong van nhu the nay thi ho so can fai nop nhung gi.co ac nao biet c…”

  • Bạn phải lập tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 02/TK-SDDPNN theo TT 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC và nộp thuế này theo tỷ suất 0,03% * diện tích * giá đất do ĐF qui định( mức thuế rất nhỏ). Nên liên hệ với Chi cục thuế để được hướng dẫn rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *