Chào cả nhà. Nhờ các bạn chỉ giúp, Thông tư nghị định nào quy đinh chủ thể ký hợ…

Chào cả nhà.
Nhờ các bạn chỉ giúp, Thông tư nghị định nào quy đinh chủ thể ký hợp đồng và người chuyển tiền phải giống nhau???. mình đang cần quá mà tìm đọc mãi vẫn chưa ra. Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 12, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà. Nhờ các bạn chỉ giúp, Thông tư nghị định nào quy đinh chủ thể ký hợ…”

  • Hổng có cái nào quy định tào lao vậy hết.

    Thông thường, đối với những hóa đơn có giá trị từ 20tr trở lên thì bên chuyển tiền phải đồng nhất với đơn vị mua hàng ghi trên hóa đơn, nhằm chứng minh được chứng từ thanh toán qua NH là của hóa đơn đó. Nếu bên mua hàng ủy quyền cho bên thứ 3 đứng ra thanh toán thì phải có thỏa thuận bằng văn bản và mục đích cũng không nằm ngoài vấn đề vừa nêu trên. Còn hóa đơn dưới 20tr thì ai thanh toán mà chẳng được, miễn sao hạch toán nó khớp thì thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *