cho mình hỏi ngu tí để mua hàng từ nước ngoài mình nên thanh toán l/c hay t/t th…

cho mình hỏi ngu tí để mua hàng từ nước ngoài mình nên thanh toán l/c hay t/t thì tốt ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

6 thoughts on “cho mình hỏi ngu tí để mua hàng từ nước ngoài mình nên thanh toán l/c hay t/t th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *