Các tiền bối cho em hỏi, em đang làm thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu, em có hỏ…

Các tiền bối cho em hỏi, em đang làm thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu, em có hỏi nhà in để xin bản hóa đơn mẫu trước để phát hành thì người ta trả lời thế này
“nếu bên anh phát hành qua mạng trước được và được nợ mẫu bản cứng qua 5 ngày thì bên em sẽ hỗ trợ gửi file mẫu phát hành qua mạng cho anh nhé”
Thế là thế nào cả nhà, để nhanh chóng sử dụng được hóa đơn thì nên thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các tiền bối cho em hỏi, em đang làm thủ tục phát hành hóa đơn lần đầu, em có hỏ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *