Cả nhà cho em hỏi tý Công ty em có thuê nhà xưởng để sản xuất và tiền thuê là 1…

Cả nhà cho em hỏi tý
Công ty em có thuê nhà xưởng để sản xuất và tiền thuê là 100trđ/tháng em yêu cầu bên cho thuê xuất hóa đơn. Họ ra chi cục thuế mua hóa đơn thì cán bộ thuế trả lời bằng văn bản như em gửi kèm. Chắc em đến từ bỏ nghề kế mất thôi các bác ợ ??????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi tý Công ty em có thuê nhà xưởng để sản xuất và tiền thuê là 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *