Cả nhà cho em hỏi chút ak Có ai đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thông báo tài khoản…

Cả nhà cho em hỏi chút ak
Có ai đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thông báo tài khoản ngân hàng qua mang chưa ak. Em đến mục người ký nhưng không thể nào ký được. Ai nộp rồi chỉ em với ak và cho em xin mẫu đăng ký với ak vì em tải hồ sơ trên mạng chưa biết chuẩn chưa.
Thank cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ak Có ai đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thông báo tài khoản…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *