Anh chị cho em hỏi, thủ tục làm tờ khai hải quan khi bán hàng vào khu chế xuất l…

Anh chị cho em hỏi, thủ tục làm tờ khai hải quan khi bán hàng vào khu chế xuất là như thế nào với ạ.
em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *