Cty mình kinh doanh lĩnh vực quà tặng khách hàng như thiệp, hộp quà, sổ tay,… …

Cty mình kinh doanh lĩnh vực quà tặng khách hàng như thiệp, hộp quà, sổ tay,… bên mình sẽ thuê gia công in ở xưởng. Tuy nhiên cty mình đã hoàn thành thành phẩm đã giao, đã xuất hóa đơn giao khách hàng quý 1 luôn rồi nhưng bên cty in gia công đến giờ vẫn chưa gửi hóa đơn quý 1. Có hối thúc mấy đến giờ vẫn chưa đủ. Cho nên đến giờ mình vẫn chưa hoàn thành phần tính giá thành cho Quý 1.

Xin hỏi xin ý kiến và kinh nghiệm các anh chị để xử trí. Xin cảm ơn mọi người nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cty mình kinh doanh lĩnh vực quà tặng khách hàng như thiệp, hộp quà, sổ tay,… …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *