Các anh chị giúp em với Bên em là nhà thầu phụ nước ngoài . Có phát sinh chi phí…

Các anh chị giúp em với
Bên em là nhà thầu phụ nước ngoài . Có phát sinh chi phí thuê khách sạn cho mấy ông ng Hàn sang công tác ( gọi là các chuyên gia ) : ko hưởng lương tại cty em mà bên em chỉ trả các khoản chi ăn ở . Vậy khoản tiền này bên e có phải tính thuế TNCN cho họ và cách tính ntn ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 10, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị giúp em với Bên em là nhà thầu phụ nước ngoài . Có phát sinh chi phí…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *