Ai quyết toán mà bị kiểu này chưa? Công ty quy định tiền đồng phục cho nhân viê…

Ai quyết toán mà bị kiểu này chưa?

Công ty quy định tiền đồng phục cho nhân viên 4.800.000 đồng/ năm bằng tiền mặt.

Đã có hồ sơ đầy đủ theo quy định nhưng khi quyết toán thì cán bộ thuế chả thấy đồng phục của cty, yêu cầu mang ra xem, không có thì chi phí này bị loại

Theo Anh Chị Em cán bộ thuế loại đúng không? Vì sao?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 10, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Ai quyết toán mà bị kiểu này chưa? Công ty quy định tiền đồng phục cho nhân viê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *