Có A/C nào làm công ty xuất khẩu lao động cho e hỏi chút ạ. Khi có lao động xuất…

Có A/C nào làm công ty xuất khẩu lao động cho e hỏi chút ạ. Khi có lao động xuất cảnh công ty e sẽ có khoản chi phí cho tiền môi giới rất lớn. Làm thế nào để thuế chấp nhận được khoản chi phí đó của mình là hợp lý ạ. E cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 9, 2017

account_box admin

One thought on “Có A/C nào làm công ty xuất khẩu lao động cho e hỏi chút ạ. Khi có lao động xuất…”

  • Đối tượng nào hưởng môi giới vậy bạn!?

    Thuế sẽ chấp nhận chi phí đó là chi phí được trừ nếu chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, có chứng từ đầy đủ :3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *