Anh/chị cho em hỏi một số vấn đề ạ: Công ty em là phòng khám tư nhân hoạt động d…

Anh/chị cho em hỏi một số vấn đề ạ: Công ty em là phòng khám tư nhân hoạt động dưới mô hình công ty hạch toán theo thông tư 200. Đối với dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phần thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hạch toán vào đâu?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh/chị cho em hỏi một số vấn đề ạ: Công ty em là phòng khám tư nhân hoạt động d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *