Cả nhà cho em hỏi chút. TSCĐ chưa hết khấu hao mà do chuyển về xưởng mới sếp em …

Cả nhà cho em hỏi chút. TSCĐ chưa hết khấu hao mà do chuyển về xưởng mới sếp em không thích vận chuyển tscđ hiện có về xưởng mới nên bán.
Vậy cái này em làm theo đúng quy trình thanh lý TSCĐ và xuất hóa đơn hay em chỉ làm mỗi cái hợp đồng chuyển nhượng + xuất hóa đơn ạ

Anh chị nào đã từng rơi vào trường hợp trên nếu có mẫu thì cho em xin vào gmail: [email protected]

Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 3, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút. TSCĐ chưa hết khấu hao mà do chuyển về xưởng mới sếp em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *