Em nhờ mn giúp em. Em cảm ơn ạ.em đang rất kém phầm thuế khai báo trên HTKK 3.4….

Em nhờ mn giúp em. Em cảm ơn ạ.em đang rất kém phầm thuế khai báo trên HTKK 3.4.1 ai có thể giúp em có trang web nào học khai báo không ạ.e cảm ơn rất nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em nhờ mn giúp em. Em cảm ơn ạ.em đang rất kém phầm thuế khai báo trên HTKK 3.4….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *