Mọi ng ơi giúp e với ah! Hôm nay mà không nộp đc báo cáo chắc là e không được ng…

Mọi ng ơi giúp e với ah! Hôm nay mà không nộp đc báo cáo chắc là e không được nghỉ lễ mất thôi ?.
Sáng giờ e vào nộp tờ khai mà trang thuế cứ báo như thế này là bị lỗi gì ah. E cài lại java rồi mà vân không được. Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 28, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Mọi ng ơi giúp e với ah! Hôm nay mà không nộp đc báo cáo chắc là e không được ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *