Cả nhà mình, có ai làm hồ sơ thành viên công ty mà đăng ký bằng hộ chiếu thay ch…

Cả nhà mình, có ai làm hồ sơ thành viên công ty mà đăng ký bằng hộ chiếu thay cho chứng minh nhân dân không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà mình, có ai làm hồ sơ thành viên công ty mà đăng ký bằng hộ chiếu thay ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *