Ace cho e hỏi: 2 bên mua bán với nhau xuất hóa đơn, thanh toán chuyển khoản đầy …

Ace cho e hỏi: 2 bên mua bán với nhau xuất hóa đơn, thanh toán chuyển khoản đầy đủ, nhưng số tiền tạm ứng thực tế và ngày giao hàng k khớp vs hợp đồng mua bán có sao ko? (E hỏi về mặt hợp lý vs cquan Thuế nhé, ko nói đến viêc tranh chấp của 2 cty sau này)
VD: hđồng có ghi tạm ứng 30% nhưng thực tế ko tạm ứng mà chuyển khoản hết 100% luôn, hoặc trong Hđồng quy định bên bán sẽ bàn giao hhóa + hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đc tiền đặt cọc nhưng t.tế sau 60 ngày bên bán ms hoàn thành việc bàn giao hàng hóa và xuất hóa đơn..vv -> thực tế ko khớp với hợp đồng.
Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Ace cho e hỏi: 2 bên mua bán với nhau xuất hóa đơn, thanh toán chuyển khoản đầy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *