Chào mọi người! Mọi người cho hỏi là Chi nhánh khác tỉnh thành nhưng hạch toán p…

Chào mọi người!
Mọi người cho hỏi là Chi nhánh khác tỉnh thành nhưng hạch toán phụ thuộc, dùng hóa đơn của Công ty mẹ để xuất doanh thu của chi nhánh, vậy kê khai thuế GTGT theo quý thì chuyển về cty mẹ kê khai hay là kê khai tại Chi nhánh?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 26, 2017

account_box admin

One thought on “Chào mọi người! Mọi người cho hỏi là Chi nhánh khác tỉnh thành nhưng hạch toán p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *