Bảo hiểm: – Cho em hỏi ạ! Giám đốc công ty TNHH MTV không có trong bảng lương nh…

Bảo hiểm:
– Cho em hỏi ạ!
Giám đốc công ty TNHH MTV không có trong bảng lương nhưng vẫn mong muốn công ty đóng bảo hiểm xã hội thì có công ty có được ghi tăng như các trường hợp bình thường, và lấy căn cứ đóng bảo hiểm là mức nào vì không có trong bảng lương ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 26, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Bảo hiểm: – Cho em hỏi ạ! Giám đốc công ty TNHH MTV không có trong bảng lương nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *