Các cao nhân cho e hỏi e ký điện tử báo cáo tài chính nộp ok rồi. Hnay e mở ra xem thì thấy chữ ký số n ra như này là bị sao z ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet