Các cao nhân cho e hỏi e ký điện tử báo cáo tài chính nộp ok rồi. Hnay e mở ra …

Các cao nhân cho e hỏi e ký điện tử báo cáo tài chính nộp ok rồi. Hnay e mở ra xem thì thấy chữ ký số n ra như này là bị sao z ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Các cao nhân cho e hỏi e ký điện tử báo cáo tài chính nộp ok rồi. Hnay e mở ra …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *