Mọi người giúp em với ạ. Tình hình là bên cty em vừa thanh tra thuế năm 2017 có …

Mọi người giúp em với ạ.
Tình hình là bên cty em vừa thanh tra thuế năm 2017 có quyết định số liệu như sau ạ:
– Giảm doanh số mua hàng: 108.473.636 đ
– Giảm thuế GTGT khấu trừ 10.847.364đ
– Giảm chi phí bán hàng 108.473.636đ
Nguyên nhân là do không xuất trình đầy đủ chứng từ thanh toán qua ngân hàng mà thanh toán bằng tiền mặt.

Vậy các anh chị xem cho em bút toán điều chỉnh như thế nào với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 15, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Mọi người giúp em với ạ. Tình hình là bên cty em vừa thanh tra thuế năm 2017 có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *