Các bác cho em hỏi thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho nv cần những gì ạ. Đã báo giảm t…

Các bác cho em hỏi thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho nv cần những gì ạ. Đã báo giảm từ t6/2016 rồi. Nhưng bây giờ mới chốt sổ ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các bác cho em hỏi thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho nv cần những gì ạ. Đã báo giảm t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *