Cả nhà cho e hỏi tí, e có giấy chứng nhận nghỉ hưởng bhxh do ốm đau từ ngày 20/…

Cả nhà cho e hỏi tí, e có giấy chứng nhận nghỉ hưởng bhxh do ốm đau từ ngày 20/3/2017 đến 26/3/2017 ,nhưng e chưa nộp lên cơ quan bh, vậy giờ e nộp có được hưởng gì không ah,

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi tí, e có giấy chứng nhận nghỉ hưởng bhxh do ốm đau từ ngày 20/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *