Bên em có 1 cty thành lập năm 2010 đang tạm ngưng thời hạn đến hết ngày 30/04/20…

Bên em có 1 cty thành lập năm 2010 đang tạm ngưng thời hạn đến hết ngày 30/04/2017 và có nhu cầu giải thể luôn, ac nào có kinh nghiệm trong việc giải thể doanh nghiệp hoặc công ty nào nhận làm giải thể báo giúp em với nhé. Thanks all!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 13, 2017

account_box admin

One thought on “Bên em có 1 cty thành lập năm 2010 đang tạm ngưng thời hạn đến hết ngày 30/04/20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *