cả nhà cho e hỏi với, bên e xuất hoá đơn bán hàng cho khách mà lại viết nhầm tre…

cả nhà cho e hỏi với, bên e xuất hoá đơn bán hàng cho khách mà lại viết nhầm tren sản phẩm bút logiteck thì sếp e lại viết thành ligitech, như vậy hoá đơn có được chấp nhận ko ạ, hoá đơn này đã giao cho khách rồi, hnay e hạch toán mới phát hiện sai sót ạ, mn chỉ e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

13 thoughts on “cả nhà cho e hỏi với, bên e xuất hoá đơn bán hàng cho khách mà lại viết nhầm tre…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *