Em chào các anh các chị trong hội mình ạ Em có 1 vấn đề nhờ các anh chị giúp, đâ…

Em chào các anh các chị trong hội mình ạ
Em có 1 vấn đề nhờ các anh chị giúp, đây là hình ảnh sau khi em lập giấy nộp tiền, khi em nhấn nút hoàn thành thì bị như này, các anh chị giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào các anh các chị trong hội mình ạ Em có 1 vấn đề nhờ các anh chị giúp, đâ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *