Anh chị ơi cho e hỏi: công ty e bán hàng thực phẩm… mua hàng về xong bán luôn …

Anh chị ơi cho e hỏi: công ty e bán hàng thực phẩm…
mua hàng về xong bán luôn k qua kho thì e hạch toán hoá đơn mua hàng trên misa như nào ạ??? e cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị ơi cho e hỏi: công ty e bán hàng thực phẩm… mua hàng về xong bán luôn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *