Anh chị cho em hỏi, Anh Chị nào đã gặp trường hợp. Xuất Hóa đơn cho khách rồi, k…

Anh chị cho em hỏi, Anh Chị nào đã gặp trường hợp. Xuất Hóa đơn cho khách rồi, khách chưa thanh toán, mình đã báo cáo thuế rồi. Bây giờ khách trả hàng, vì lý do công trình không nghiệm thu được. Bây giờ khách không chịu xuất hóa đơn trả hàng. Vậy trường hợp này mình phải làm.thế nào cho đúng ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *