Mọi người cho e hỏi một chút được không ạ Công ty e là Cty TNHH 1 thành viên góp…

Mọi người cho e hỏi một chút được không ạ
Công ty e là Cty TNHH 1 thành viên góp vốn. nhưng năm 2016 vừa rùi e làm bảng lương cho cả giám đốc. em có đọc qua 1 diễn đàn thấy là ko được tính lương cho GĐ là cty TNHH 1 TV đâm ra giờ e thấy sai ở lỗi này rồi thì ko biết là sửa thế nào nếu thuế nó bắt giải trình và loại cp đó ra ko? có 1 bạn bảo e là giờ nộp tờ khai bổ sung QT Thuế TNDN loại CP lương đó ra ( B4) như vậy có được ko ạ. vì e đã tính và khai thuế TNCN cho GĐ rồi. e cũng có đọc luật và văn bản hướng dẫn nhưng e thấy Luật 1 nẻo mà vb 1 đường.
Tại tiết d, điểm 2.6, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) cũng nhắc lại như trên
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
và em tham khảo công văn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 727/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 5248/CT-THNVDT ngày 11/12/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến tiền lương, tiền công của chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Mong được tư vấn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *