mọi người ơi, khi làm lại BCTC 2014 thì em lỡ tính nhầm mức thuế suất TNDN và đá…

mọi người ơi, khi làm lại BCTC 2014 thì em lỡ tính nhầm mức thuế suất TNDN và đánh máy nhầm số lợi nhuận trước thuế ở QT TNDN dẫn tới tăng số thuế phải nộp làm ảnh hưởng số dư cuối kì 2 TK 3334 và 421 và chuyển số dư sang 2015 rồi sang tiếp 2016 cũng sai số dư đầu kì theo. Bây giờ em tính lại và nộp lại BCTC 2014 thì số thuế TNDN sẽ giảm. Vậy 2015 và 2016 em có phải nộp lại BCTC kô ạ? em mà nộp lại bổ sung lần này là lần thứ 2 trong 1tuần ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

10 thoughts on “mọi người ơi, khi làm lại BCTC 2014 thì em lỡ tính nhầm mức thuế suất TNDN và đá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *