Cả nhà cho em xin mẫu báo cáo thống kê với ạ. Em ở cầu Giấy thì nộp ở địa chỉ nà…

Cả nhà cho em xin mẫu báo cáo thống kê với ạ. Em ở cầu Giấy thì nộp ở địa chỉ nào hay là nộp qua email , anh chị nào ở cầu giấy hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn
Ps: cho em xin vào email : [email protected] em cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 7, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em xin mẫu báo cáo thống kê với ạ. Em ở cầu Giấy thì nộp ở địa chỉ nà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *