Công ty em mở tài khoản ngân hàng họ yêu cầu có: – Quyết định bổ nhiệm chủ tài k…

Công ty em mở tài khoản ngân hàng họ yêu cầu có:
– Quyết định bổ nhiệm chủ tài khoản
– Quyết định bổ nhiệm kế toán
– Biên bản họp hội đồng thành viên thống nhất bầu ra người làm chủ Tài khoản, kế toán công ty
Anh chị nào có những mẫu quyết định này cho em xin với mail của em là:[email protected] cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 5, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em mở tài khoản ngân hàng họ yêu cầu có: – Quyết định bổ nhiệm chủ tài k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *