Mình đang lăn tăn một trường hợp liên quan đến quyết toán thuế TNCN, mong mọi ng…

Mình đang lăn tăn một trường hợp liên quan đến quyết toán thuế TNCN, mong mọi người góp ý:
Một lao động nước ngoài làm tại công ty từ tháng 5/2014 đến tháng 3/2016 thì chấm dứt hợp đồng lao động và về nước. Các năm trước quyết toán thuế TNCN theo đối tượng cư trú, năm 2016 người đó chỉ làm hết tháng 3 (khoảng 90 ngày) vậy sẽ quyết toán theo đối tượng cư trú hay không cư trú?
Hiện tại mình vẫn áp dụng đối tượng cư trú.
Rất mong tham khảo ý kiến các thành viên web kế toán

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình đang lăn tăn một trường hợp liên quan đến quyết toán thuế TNCN, mong mọi ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *