Anh chị cho em, công ty em mới ký hợp đồng lao động 12 tháng, mới làm được 1 thá…

Anh chị cho em, công ty em mới ký hợp đồng lao động 12 tháng, mới làm được 1 tháng, đóng báo hiểm được 1 tháng, giờ bạn ấy nghỉ, thì thủ tục chốt sổ bảo hiểm thế nào mọi người, tại vì mới được 1 tháng mà giờ chốt sổ có sao không vậy, thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *