Mọi người ơi.khi nhận tờ khai khấu trừ thuế của người sử dụng lao động mình phải…

Mọi người ơi.khi nhận tờ khai khấu trừ thuế của người sử dụng lao động mình phải mang chứng từ đó lên cơ quan thuế quản lý quyết toán hay chi cần làm theo mẫu rồi nộp qua trang TNCN vậy mọi người. Chưa có làm lần nào về cá nhân tự quyết toán hết nên ko biết.thank mọi người nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi.khi nhận tờ khai khấu trừ thuế của người sử dụng lao động mình phải…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *