Mọi người cho em hỏi, ngày 7/3/2017 em có xuất 1 hóa đơn cho khách, nhưng hôm na…

Mọi người cho em hỏi, ngày 7/3/2017 em có xuất 1 hóa đơn cho khách, nhưng hôm nay mới phát hiện liên 2 hóa đơn đó đã bị thất lạc. Giờ e tìm lý do để cho hóa đơn đó sai, rồi xóa bỏ, e lập hóa đơn khác thay thế, và làm báo cáo mất liên 2 của hóa đơn đã xóa bỏ ấy, vậy thì có bị xử phạt không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, ngày 7/3/2017 em có xuất 1 hóa đơn cho khách, nhưng hôm na…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *