Giờ e vẫn chưa nộp được tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Phải làm sao …

Giờ e vẫn chưa nộp được tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Phải làm sao đây ạ.
Bác nào giúp e mí

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Giờ e vẫn chưa nộp được tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Phải làm sao …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *