Cả nhà cho em hỏi: công ty em có vay của 1 cá nhân ( phó giám đốc) tiề…

Cả nhà cho em hỏi: công ty em có vay của 1 cá nhân ( phó giám đốc) tiền để hoạt động, giờ muốn trả bằng vật tư trong kho thì cần giấy tờ gì?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 31, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *