Mọi người ơi cho em hỏi: Bây giờ em làm và nộp lại BCTC từ năm 2011-> 2016 thì e…

Mọi người ơi cho em hỏi: Bây giờ em làm và nộp lại BCTC từ năm 2011-> 2016 thì em làm trên phần mềm nào ạ. Vì năm 2011, 2012 vẫn nộp bản cứng (chưa nộp điện tử ạ)?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi: Bây giờ em làm và nộp lại BCTC từ năm 2011-> 2016 thì e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *