Các bác ơi em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân điền mã số thuế thu nhập…

Các bác ơi em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân điền mã số thuế thu nhập cá nhân vào thì cứ bị báo là sai định dạng. Ko ghi dc. Xóa mst thì ghi bình thường là thế nào chỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các bác ơi em đang làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân điền mã số thuế thu nhập…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *