Cả nhà ơi. Tối nay em mới phạt hiện ra em nộp tờ khai quyết toán thuế TNCNN. Em …

Cả nhà ơi.
Tối nay em mới phạt hiện ra em nộp tờ khai quyết toán thuế TNCNN. Em quên tích ủy quỳên quyết toán cho 01 người NN đã về nước.
Nay là hết hạn rồi, em nộp lại tờ khai có bị phạt không ạ.
Em lo quá ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi. Tối nay em mới phạt hiện ra em nộp tờ khai quyết toán thuế TNCNN. Em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *