Thường thì phí chuyển tiền hay rút tiền ở ngân hàng có cả thuế GTGT nhưng nó khô…

Thường thì phí chuyển tiền hay rút tiền ở ngân hàng có cả thuế GTGT nhưng nó không bao nhiêu tiền nên em nghĩ là thôi cho cả vào chi phí Dn luôn, không khai thuế GTGT được không các anh/chị??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Thường thì phí chuyển tiền hay rút tiền ở ngân hàng có cả thuế GTGT nhưng nó khô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *