Có ai đã nộp BCTC năm 2016 ở cục thống kê hai bà trưng chưa ak? ngoài BCTC cần p…

Có ai đã nộp BCTC năm 2016 ở cục thống kê hai bà trưng chưa ak? ngoài BCTC cần phải nộp mẫu biểu nào nữa không ạ? Em cảm ơn .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có ai đã nộp BCTC năm 2016 ở cục thống kê hai bà trưng chưa ak? ngoài BCTC cần p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *