Các bạn cho mình hỏi chút nhé : công ty mình là Cty tnhh MTv, giám đốc là chủ sở…

Các bạn cho mình hỏi chút nhé : công ty mình là Cty tnhh MTv, giám đốc là chủ sở hữu, nên ko hạch toán trả lương cho giám đốc, vậy khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân mình có làm cho giám đốc ko các bạn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi chút nhé : công ty mình là Cty tnhh MTv, giám đốc là chủ sở…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *