Mình đang làm hộ quyết toán TNCN cho 1 công ty nhỏ, có vài người thôi. Nhưng có …

Mình đang làm hộ quyết toán TNCN cho 1 công ty nhỏ, có vài người thôi. Nhưng có 1 vấn đề là trong kỳ đã khai thuế 10% cho 1 tư vấn cá nhân nhưng chị admin ko lấy mst hay cmt gì cả. Giờ kê khai mình không biết ghi như thế nào vào biểu 02, chị admin thì nghỉ việc rồi và có chút ướng mắc với cty nên chẳng bảo mà hỏi đc và cũng ko có liên hệ của tư vấn. Giờ mình ghi thế nà cho phù hợp nhỉ. Ghi luôn thành tên chị admin nhỉ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 26, 2017

account_box admin

One thought on “Mình đang làm hộ quyết toán TNCN cho 1 công ty nhỏ, có vài người thôi. Nhưng có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *