Cả nhà ơi cho em hỏi, em đang nhập dữ liệu vào 3.4.1 để nộp báo cáo tài chính, k…

Cả nhà ơi cho em hỏi, em đang nhập dữ liệu vào 3.4.1 để nộp báo cáo tài chính, khi ghi toàn bộ dữ liệu năm trước em nhập đều báo sai hết. Em đã kiểm tra, số khớp với số liệu đã nộp. Có ai biết lý do không giúp em với ạ????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi, em đang nhập dữ liệu vào 3.4.1 để nộp báo cáo tài chính, k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *