Cả nhà cho em hỏi tý ạ. Em chuyển lỗ năm 2015 sang năm 2016 trên tờ khai quyết t…

Cả nhà cho em hỏi tý ạ. Em chuyển lỗ năm 2015 sang năm 2016 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03 phụ lục 03-2A nhưng sao trên chỉ tiêu C3a trên tờ khai quyết toán thuế TNDN lại không tổng hợp được. Các tiền bối giúp e vụ này với ạ. Em cảm ơn.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi tý ạ. Em chuyển lỗ năm 2015 sang năm 2016 trên tờ khai quyết t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *