Cả nhà cho em hỏi mới ạ. Em có hoá đơn quý 4 sót ko kê khai. Giờ muốn lấy chi ph…

Cả nhà cho em hỏi mới ạ. Em có hoá đơn quý 4 sót ko kê khai. Giờ muốn lấy chi phí vào năm 2016 thì làm ntn ạ . Thanks !!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 25, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi mới ạ. Em có hoá đơn quý 4 sót ko kê khai. Giờ muốn lấy chi ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *