Mọi người cho em hỏi em đang làm quyết toán tncn trên phần mềm 3.4.1 nhưng nó cứ…

Mọi người cho em hỏi em đang làm quyết toán tncn trên phần mềm 3.4.1 nhưng nó cứ bị thế này là sao ạ.cảm ơn mọi người ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 24, 2017

account_box admin

19 thoughts on “Mọi người cho em hỏi em đang làm quyết toán tncn trên phần mềm 3.4.1 nhưng nó cứ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *